Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Copie privată PDF 

 

 

Decizia ORDA nr. 38/20.03.2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM drept colector al remunerației compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie

INFORMAȚII UTILE PRIVIND PLATA REMUNERAȚIEI COMPENSATORII PENTRU COPIA PRIVATĂ ȘI COMUNICAREA RAPORTULUI LUNAR

RAPORT LUNAR PRIVIND REMUNERAȚIA COMPENSATORIE PENTRU COPIA PRIVATĂ (aparate, echipamente, dispozitive sau suporturi ce permit reproducerea operelor de pe hârtie)

În atenția importatorilor, achizitorilor intracomunitari și producãtorilor de aparate și suporturi pentru care se plãtește remunerația compensatorie pentru copia privatã: "PERGAM este îndreptãțit sã colecteze remunerația compensatorie pentru copia privatã pentru aparate și suporturi începând cu data intrãrii în vigoare a hotãrârilor arbitrale în cauzã, anume de la data publicãrii acestor documente în Monitorul Oficial al României".

În atenția importatorilor, achizitorilor intracomunitari și producătorilor de aparate pentru care se plătește remunerația compensatorie pentru copia privată: Decizie civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 1/09.02.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia - forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia

În atenția producătorilor, importatorilor și achizitorilor intracomunitari de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj: Decizie civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2352/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 2/22.02.2012 referitoare la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 - forma finală a Metodologiei privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro


Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems