Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

UTILIZATORI CABLU PDF 

DOCUMENTE

PERGAM este organismul colector al remunerațiilor datorate autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu (operatori prin cablu). PERGAM a fost desemnat colector prin Decizia ORDA nr. 335/2010. Procentul datorat autorilor de opere de opere scrise de operatorii prin cablu este de 0,12%. AUTORIZAȚIA LICENȚĂ NEEXCLUSIVĂ din partea PERGAM trebuie obținută înainte de începerea activităților de retransmitere prin cablu.

PLATA REMUNERAȚIILOR se va realiza în contul PERGAM - CUI RO25900377, IBAN RO80RNCB0090111322930002, BCR.

INFORMAȚII UTILE PRIVIND PLATA PROCENTULUI DE 0,12% DE CĂTRE OPERATORII PRIN CABLU:

Decizia nr. 327/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 22/12/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

Decizia nr. 335/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

CERERE AUTORIZARE

AUTORIZAȚIE LICENȚĂ NEEXCLUSIVĂ OPERATORI CABLU

RAPORT LUNAR PRIVIND SERVICIILE DE PROGRAME RETRANSMISE

ADRESĂ ÎNAINTARE RAPORT LUNAR PRIVIND SERVICIILE DE PROGRAME RETRANSMISE

INFORMAŢII UTILE PRIVIND PLATA REMUNERAŢIEI ŞI A RAPORTULUI LUNAR

INFORMAŢII UTILE PRIVIND PLATA REMUNERAŢIEI CĂTRE PERGAM

In atenţia operatorilor prin cabu: începând cu data de 01.05.2011, PERGAM a devenit plătitor de TVA

Situaţie privind activitatea de colector al remuneraţiilor datorate de utilizatori pentru retransmiterea prin cablu a operelor scrise la 31 octombrie 2011

In atenţia operatorilor prin cablu: "PERGAM este SINGURUL organism de gestiune colectivă îndreptăţit să colecteze remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu"

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro


Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems