Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

UTILIZATORI CABLU PDF 

Potrivit dispozițiilor art. III alin. (4) din Legea nr. 69/2022, art. 165 alin. (9 indice 1) și art. 170 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, organismele de gestiune colectivă au obligația de a actualiza metodologiile în baza cărora colectează remuneraţiile cuvenite membrilor, prin urmare Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu se actualizează prin abrogarea implicită a punctului 9 privind plata de penalități de întârziere, care vor fi calculate „exclusiv cu aplicarea dobânzii legale” („penalitățile de întârziere sau, după caz, neplată se calculează exclusiv cu aplicarea dobânzii legale”).

Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu - TEXT ACTUALIZAT

****

Stimați colaboratori – utilizatori operatori prin cablu,

Vă informăm că începând cu data de 11.11.2020, PERGAM nu mai deține calitatea de organism colector unic al remunerațiilor datorate autorilor de opere scrise prin retransmiterea prin cablu urmare publicării în Monitorul Oficial al României nr. 1059/11.11.2020 a Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 131/05.11.2020.

Prin urmare, Copyro - Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor este organismul colector al remunerațiilor datorate autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu (operatori prin cablu).

Până la data de 11.11.2020, își produce efectele Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 335/2010, prin care PERGAM a fost desemnat organism colector unic al remunerațiilor datorate autorilor de opere scrise prin retransmiterea prin cablu.

Totodată, autorizațiile licență neexclusivă pentru retransmiterea prin cablu a operelor scrise încheiate cu PERGAM își încetează aplicabilitatea de la data menționată anterior.

Vă mulțumim pentru colaborarea excelentă și vă rugăm să procedați în consecință. Vă vom informa asupra altor eventuale modificări intervenite.

Conducerea PERGAM

****

Procentul datorat autorilor de opere de opere scrise de operatorii prin cablu este de 0,12%.

METODOLOGIA ÎN BAZA CĂREIA SE COLECTEAZĂ REMUNERAȚIILE DATORATE DE OPERATORII PRIN CABLU PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU A OPERELOR SCRISE:

Decizia nr. 327/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 22/12/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

 

 

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems