Comisia permanentă specială privind accesul la informații este formată din 5 membri care sunt desemnați de Adunarea Generală, nu sunt angajați și nu fac parte din organele de conducere ale PERGAM.

În prezent, urmare Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale din 26.03.2024, componența Comisiei permanente speciale privind accesul la informații este următoarea:

  1. Edmond Gabriel Olteanu – membru
  2. Vasile Nemeș – membru
  3. Paul Popovici – membru
  4. Constantin Anechitoae – membru
  5. vacant – membru

 

Mandatul membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

Articolul 63 din Statutul PERGAM reglementează competențele și componența Comisiei permanente speciale privind accesul la informații:

(1) Comisia permanentă specială privind accesul la informații este formată din 5 membri ce sunt desemnaţi de Adunarea Generală şi nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere sau de supraveghere ale PERGAM.

(2) Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, putând fi realeşi.

(3) Persoanele care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate pot sesiza Comisia permanentă specială privind accesul la informații în termen de 3 zile.

(4) Comisia este obligată să răspundă, în termen de 7 zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât şi Directorului General.

(5) Comisia este obligată să întocmească un raport anual asupra activităţii sale ce va fi înaintat Adunării Generale şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(6) Pentru participarea la ședințele Comisiei permanente speciale privind accesul la informații, membrii acesteia pot beneficia de o indemnizație de ședință a cărui cuantum va fi stabilit prin Decizia Consiliului Director și aprobat de Adunarea Generală.