Stimați membri,

Vă informăm că începând din data de 25 mai 2018, au devinit aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.

PERGAM prelucrează datele dvs. personale (nume, prenume, CNP, date de geolocalizare, adresă de telefon, adresă de e-mail) în temeiul mandatului acordat, a prevederilor din Statut și pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației.

Vă asigurăm de faptul că datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri specifice de securitate și că acestea sub nicio formă nu sunt înstrăinate sau oferite spre utilizare altor entități (de exemplu companii de marketing, vânzări etc.), fiind utilizate numai în scopul îndeplinirii mandatului, respectiv: bancă (pentru realizarea plăților rezultate din repartiție), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (în virtutea funcției de citire asupra bazelor de date ale organismelor de gestiune colectivă), alte autorități ale statului (de exemplu, ANAF pentru cererile de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți), autorităților judiciare (temei legal) și schimburi de informații cu alte organisme de gestiune colectivă similare (în baza contractelor de reciprocitate sau a necesității îndeplinirii mandatului).

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de PERGAM exclusiv în scopul îndeplinirii mandatului acordat și a obiectului de activitate al Asociației în temeiul Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor, vă comunicăm faptul că a fost numit în funcția de responsabil date cu caracter personal dna. Creață Maria-Luisa – DPO extern.

Datele de contact ale DPO-ului sunt următoarele:

– mobil: 0745.152.864

– e-mail: dpo@pergam.ro

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, trebuie să luați legătura cu responsabilul conform datelor de contact mai sus menționate.

PERGAM a respectat și respectă dispozițiile legale în materie fiind înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) încă din anul 2010 ca operator de date cu caracter personal cu nr. 15559.

Conducerea PERGAM

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PENTRU AFIŞARE PE PAGINA WEB