COMPLETEAZĂ CEREREA DE REDIRECȚIONARE CĂTRE PERGAM

În primul rând, dorim să mulțumim membrilor și altor persoane fizice care ne-au susținut în anul 2023 prin redirecționarea cotei de 3,5% din impozitul anual datorat, sume care au contribuit în exclusivitate la bugetul administrativ al PERGAM.

În al doilea rând, vă rugăm să ne sprijiniți și în anul 2024 prin redirecționarea către PERGAM a cotei de 3,5% din impozitul anual datorat bugetului de stat sens în care puteți să completați Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, mai jos regăsind informațiile necesare completării cererii.

Susținerea dvs. ne este cu adevărat de ajutor, deoarece va contribui la posibilitatea ca PERGAM să își desfășoare activitatea în condiții de normalitate, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al asociației, respectiv reprezentarea în cele mai bune condiții a drepturilor și intereselor membrilor, în calitate de autori de opere scrise.

Cine poate depune Cererea 230?

Formularul se completează și se depune exclusiv de către persoanele fizice care au realizat în anul 2023 următoarele venituri:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activități independente / activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Care sunt informațiile necesare completării formularului?

1. Formularul va fi completat, în calitate de contribuabil, doar la secțiunile:
 Date de identificare:
• În rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și prenumele dvs.
• În rubrica „Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al dvs.
• Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa dvs.
 Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani – această rubrică se bifează în cazul în care doriți distribuirea către PERGAM a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru o perioadă de 2 ani.
 Semnătură

2. Rubrica „Suma (lei)” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru. Nu este necesar să atașați fișe fiscale sau orice alte documente.

3. Formularul completat și semnat trebuie să îl transmiteți la PERGAM, de restul, ne ocupăm noi, respectiv transmiterea către agențiile ANAF în formă centralizată prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

4. Formularul completat și semnat poate fi transmis pe oricare dintre email-urile PERGAM: anamaria.marinescu@pergam.ro,  office@pergam.ro sau repertoriu@pergam.ro sau prin poștă pe adresa PERGAM: București, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 2, CP 021341.

TERMEN PENTRU DEPUNEREA LA ANAF: 25 mai 2024

Vă mulțumim anticipat și ne bazăm pe susținerea dumneavoastră!