DEPOZITUL DE OPERE SCRISE

PERGAM vă pune la dispoziție posibilitatea înregistrării operelor dvs. scrise în depozitul de opere stabilit la nivelul PERGAM în vederea dovedirii existenței și conținutului unei opere potrivit dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată (art. 204) și ale Statutului PERGAM (art. 74).

În acest sens, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

  • Autorul și/sau titularul de drepturi, membru PERGAM, poate înscrie în depozitul de opere scrise, orice operă scrisă, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația sa, care nu a fost adusă la cunoștința publicului prin nicio modalitate recunoscută conform dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și care nu a fost înscrisă anterior în repertoriul PERGAM.
  • Rolul depozitului de opere scrise are în vedere, ca mijloc de probă, dovedirea existenței și conținutului unei opere scrise.
  • Înregistrarea operelor scrise în depozit este facultativă.
  • Taxa de înscriere a operelor este de 50 lei / operă și poate fi modificată prin decizia Consiliului Director.
  • Taxa de înscriere poate fi achitată în numerar sau prin ordin de plată în contul asociației.
  • Operele vor fi înregistrate în evidențele PERGAM, vor fi depuse în plicuri și depozitate în locuri special amenajate.
  • Solicitantului i se va comunica un exemplar aprobat al cererii cu numărul de înregistrare al operei în depozit, asigurându-se astfel proba datei operei.
  • Opera va fi inclusă și în repertoriul de opere scrise gestionat de PERGAM, sub forma nepublicată a acesteia, în condițiile art. 204 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 potrivit căruia „Existența și conținutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectivă”.

CEREREA DE ÎNREGISTRARE pentru a fi descărcată și completată – poate fi transmisă pe unul dintre e-mail-urile PERGAM sau la sediul PERGAM, prin poștă ori curierat, aidoma operei pentru care se solicită înregistrarea, în orice format convenabil pentru dvs. (pdf., CD, memory stick, e-document, etc.).

Puteți consulta aici PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE.

Pentru orice detalii puteți să ne contactați telefonic la numărul 0723.241.399 sau pe e-mail-ul office@pergam.ro