Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Colectare PDF 

PERGAM colectează sumele datorate de utilizatori ca urmare a cesiunii drepturilor pe bază de contract sau a altor obligaţii legale de plată, încasează  remuneraţia compensatorie pentru copia privată de la colectorul unic a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată a operelor scrise desemnat de organul jurisdicţional de reglementare şi control a tuturor organismelor de gestiune colectivă etc.

Cuantumurile acestor sume sunt cele prevăzute în contractele particulare sau generale încheiate cu utilizatorii de opere ştiinţifice aflate în repertoriul PERGAM.

Repartizarea sumelor colectate se va realiza pe baza următoarelor principii:
- principiul repartizării remuneraţiilor proporţional cu utilizarea reală operelor;
- principiul egalităţii de tratament între titularii de drepturi.

Comisionul administrativ datorat de titularii de drepturi se reține acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartiției individuale.

Repartiţia sumelor aferente drepturilor de autor colectate se repartizează distinct, potrivit următoarelor criterii:
a) remuneraţia compensatorie pentru copia privată:
- proporţional cu gradul de utilizare a operelor ştiinţifice scrise, conform sumelor încasate;
- pe baza rapoartelor disponibile privind împrumutul public de carte al bibliotecilor publice;
- pe baza unor sondaje de piaţă privind editarea de carte ştiinţifică pentru repartiţia copiei private.
b) edituri – în lipsa metodologiilor, repartiţia se face direct către membri potrivit contractelor de editate negociate între părţi anterior utilizării operelor ştiinţifice;
c) împrumutul public – proporţional cu gradul de utilizare al operelor ştiinţifice scrise rezultat din documentațiile trimise de către utilizatori, conform sumelor încasate;
d) retransmisia prin cablu - pe baza listei de programe comunicată de organismele de retransmisie prin cablu;
e) comunicare publică, inclusiv punerea la dispoziţia publicului – în lipsa metodologiilor, repartiţia se face direct către membri pe baza autorizaţiilor (contractelor) încheiate cu utilizatorii;
f) radiodifuzare – pe baza play-list-elor sau a altor informaţii primite de la utilizatori, proporţional cu durata de utilizare a operei;
g) producătorii de fonograme şi videograme - în lipsa metodologiilor, repartiţia se face direct către membri pe baza autorizaţiilor (contractelor) încheiate cu utilizatorii;
h) realizarea de opere derivate – în baza mandatului special acordat de membri şi pe baza contractelor încheiate direct cu utilizatorii.

Pentru membri societăţilor străine repartizarea se face conform prevederilor convenţiilor de reprezentare reciprocă încheiate, în acest sens, cu acestea, iar în lipsa acestora, pe baza contractelor negociate anterior între Agenţiile străine de profil şi PERGAM.

PERGAM reţine din sumele brute colectate un comision procentual administrativ variabil, după calcularea repartiției individuale,  aprobat de Adunarea generală, în funcţie de dificultăţile lucrărilor, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente gestiunii colective a drepturilor membrilor săi, însă nu mai mare de procentul maxim prevăzut de legislaţia în vigoare.

În lipsa unor prevederi exprese în convenţiile de reprezentare reciprocă, acelaşi comision va fi reţinut şi din sumele datorate societăţilor străine.
Adunarea generală poate decide reţinerea din sumele colectate a unui procent ce va fi utilizat pentru scopuri comune, cum ar fi: acordarea de burse, premii, acţiuni de promovare a operelor ştiinţifice, organizarea de seminarii, reuniuni ştiinţifice, etc, şi care nu poate depăşi procentul maxim prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems