Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Comisia permanentă specială privind accesul la informații PDF 

Această comisie este formată din cinci membri ce sunt desemnaţi de Adunarea generală, nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere ale PERGAM.

Conform Hotărârii nr. 6 a Adunării Generale din 29.03.2019, membrii Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii au fost realeși și confirmați în funcție.

Prin urmare, Comisia are următoarea componență:

1. Edmond Gabriel Olteanu

2. Vasile Nemeș

3. Nicolae Grofu

4. Constantin Anechitoae

5. Emilian Ciongaru

Articolul 63 din Statutul PERGAM reglementează competențele și componența Comisiei:

(1) Comisia permanentă specială privind accesul la informații este formată din 5 membri ce sunt desemnaţi de Adunarea Generală şi nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere sau de supraveghere ale PERGAM.

(2) Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, putând fi realeşi.

(3) Persoanele care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate pot sesiza Comisia permanentă specială privind accesul la informații în termen de 3 zile.

(4) Comisia este obligată să răspundă, în termen de 7 zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât şi Directorului General.

(5) Comisia este obligată să întocmească un raport anual asupra activităţii sale ce va fi înaintat Adunării Generale şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(6) Pentru participarea la ședințele Comisiei permanente speciale privind accesul la informații, membrii acesteia pot beneficia de o indemnizație de ședință a cărui cuantum va fi stabilit prin Decizia Consiliului Director și aprobat de Adunarea Generală.

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems