Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Comisia de cenzori PDF 

Modalitatea de verificare a gestiunii economice este realizată de către Comisia de cenzori cu următoarea componență:

1. Găvănescu Adriana - expert contabil

2. Havza Alina Elena - membru

3. Grofu Anduța - membru

Articolul 61 din Statutul PERGAM reglementează competențele și componența Comisiei:

(1) Comisia de cenzori asigură controlul economico-financiar al asociaţiei.

(2) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri, din care, cel puţin un cenzor este contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

(4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. (5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeşi.

(6) Comisia de cenzori întocmește la sfârșitul fiecărui an financiar un raport privind verificarea gestiunii economico-financiare a asociației, pe care îl prezintă Adunării Generale.

(7) Comisia de cenzori sau cenzorul autorizat poate întocmi pe parcursul unui an rapoarte preliminare cu privire la situația economico-financiară a asociației sau privind probleme punctuale.

(8) Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(9) Pentru activitatea desfășurată, cenzorii pot beneficia de indemnizații, stabilite de Consiliul Director și aprobate de Adunarea Generală.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems