Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Copie privată PDF 

 

Remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse pe hârtie, este colectată de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, desemnat organism de gestiune colector unic, în baza Deciziei Directorului General al ORDA cu nr. 16/12.02.2014, publicată în M. Of. al României, Partea I nr. 130/24.02.2014.

Lista aparatelor si suporturilor pentru care se colectează remuneraţia compensatorie pentru copia privată în domeniul grafic este stabilită în baza următoarelor:

Decizia civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 1/09.02.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia - forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia

Decizia civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2352/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 2/22.02.2012 referitoare la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 - forma finală a Metodologiei privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

Cuantumul remunerației este de:

- 0,1% pentru coli de hârtie pentru copiator, format A4 (indiferent de gramaj);

- 0,5% pentru fotocopiatoare;

- 0,5% pentru imprimante, scanere, multifuncţionale.

Metodologiile mai sus menționate în baza cărora sunt datorate remunerațiile compensatorii pentru copia privată nu sunt necesar a fi revizuite potrivit dispozițiilor art. III alin. (4) din Legea nr. 69/2022, art. 165 alin. (9 indice 1) și art. 170 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, deoarece acestea nu prevăd plata de penalități de întârziere, dispozițiile privind plata penalităților fiind eliminate chiar prin Deciziile Curții de Apel București la momentul stabilirii formei finale a Metodologiilor, astfel cum se poate observa și din textele acestora.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems