Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2013 PDF 

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 27 MARTIE 2013

DARE DE SEAMĂ 2012

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 27 Martie 2013, ora 13.00, la următoarea adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei pentru anul 2013

2. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2012 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

4. Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 2013 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

5. Aprobarea fondului de rezervă și a fondului utilizat în scopuri comune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

6. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

7. Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

8. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

9. Aprobarea dării de seamă anuale (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

10. Aprobarea Raportului Administratorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

11. Validarea componenței și a mandatului membrilor Comisiei de cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

12. Informări. Diverse.

- dezbaterea și aprobarea de măsuri administrative (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul şedinţei din 27 Martie 2013, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 28 Martie 2013, ora 1300 la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei şi poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statut). Împuternicirea poate fi depusă în original sau transmisă prin poştă electronică la Preşedintele Consiliului Director și/sau Directorul General înaintea şedinţei Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora.

În acest sens, atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONSILIUL DIRECTOR AL PERGAM

Ordine de zi. Convocator. Împuternicire privind reprezentarea și votul în cadrul Adunării Generale.

Proiecte Hotărâri Adunarea Generală (text și expunere de motive)

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems