Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2015 PDF 

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale a PERGAM reconvocată în data de 27.03.2015:

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea bilanțului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2014

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea comisionului administrativ anual și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, Comisiei speciale privind accesul la informaţii, al dării de seamă anuale şi a rapoartelor Consiliului Director și Administratorului General, descărcarea de gestiune a administratorului general

Raportul Comisiei de Cenzori

Raportul Comisiei speciale privind accesul la informaţii

Dare de seamă anuală

Raportul Consiliului Director

Raportul Administratorului General

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea unor măsuri de ordin administrativ vizând aspecte importante al activității de gestiune colectivă

 

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ 26 MARTIE 2015, CU RECONVOCARE ÎN 27 MARTIE 2015

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 26 Martie 2015, ora 12.00, la următoarea adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2014 și destinația excedentului anual.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

3. Aprobarea comisionului administrativ anual și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

4. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

5. Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

6. Aprobarea Raportului Consiliului Director.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

7. Aprobarea dării de seamă anuale.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

8. Aprobarea Raportului Administratorului General și descărcarea de gestiune.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

9. Informări. Diverse. Dezbaterea și aprobarea unor măsuri de ordin administrativ vizând aspecte importante al activității de gestiune colectivă.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul şedinţei din 26 Martie 2015, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 27 Martie 2015, ora 12.00 la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei şi poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statut). Împuternicirea poate fi depusă în original sau transmisă prin poştă electronică la Preşedintele Consiliului Director și/sau Directorul General înaintea şedinţei Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora.

În conformitate cu prevederile art. 134 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seama anuală;

b) bilanțul contabil;

c) raportul organelor de conducere și al comisiei de cenzori;

d) textul și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;

e) salariile individuale ale angajaților;

f) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;

g) situația privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;

h) situația litigiilor cu utilizatorii.

Documentele prevăzute la lit. a)-d) pot fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

În conformitate cu prevederile art. 134 indice 1 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, accesul la informaţiile prevăzute mai sus se face, în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONSILIUL DIRECTOR AL PERGAM

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems