Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2016 PDF 

În atenţia membrilor PERGAM

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale a PERGAM reconvocată în data de 25.03.2016:

1. Hotărârea Adunării Generale nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

2. Hotărârea Adunării Generale nr. 2 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2015 și descărcarea de gestiune a administratorului general.

Bilanțul contabil al exercițiului financiar contabil al anului 2015

3. Hotărârea Adunării Generale nr. 3 privind aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2016 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune.

4. Hotărârea Adunării Generale nr. 4 privind aprobarea destinației sumelor prevăzute la art. 14 (7) – (8) din Statutul PERGAM.

5. Hotărârea Adunării Generale nr. 5 privind aprobarea rapoartelor anuale ale Comisiei permanente speciale privind accesul la informații, Consiliului Director, Administratorului General, Comisiei de cenzori și dării de seamă anuale.

Raportul Comisiei speciale privind accesul la informații

Raportul Consiliului Director

Raportul Administratorului General

Raportul Comisiei de Cenzori

Darea de seamă anuală

6. Hotărârea Adunării Generale nr. 6 privind aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ.

Informații privind impozitarea în materia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor) conform Noului Cod Fiscal

PERGAM Declarația 200

PERGAM Declarația 230

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

Stimați membri,

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 24 Martie 2016, ora 1200, la următoarea adresă: Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București, sediul Universității Nicolae Titulescu, Sala Senatului.

I. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

2. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2015 și descărcarea de gestiune a administratorului general.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

3. Aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2016 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

4. Aprobarea destinației sumelor prevăzute la art. 14 (7) – (8) din Statutul PERGAM.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

6. Aprobarea Raportului Consiliului Director.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

7. Aprobarea Raportului Administratorului General.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

8. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

9. Aprobarea dării de seamă anuale.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

10. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ.

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

11. Informări. Diverse.

II. RECONVOCARE

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul şedinţei din 24 Martie 2016, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 25 Martie 2015, ora 1200, la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.

III. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei şi poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statut). Împuternicirea poate fi depusă în original sau transmisă prin poştă electronică la Preşedintele Consiliului Director și/sau Directorul General înaintea şedinţei Adunării Generale.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

IV. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare, prin urmare poate fi transmis prin poștă sau e-mail, înaintea ședinței Adunării Generale.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

V. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seama anuală;

b) bilanțul contabil;

c) raportul organelor de conducere și al comisiei de cenzori;

d) textul și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;

e) salariile individuale ale angajaților;

f) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;

g) situația privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;

h) situația litigiilor cu utilizatorii.

Documentele prevăzute la lit. a)-d) pot fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

În conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, accesul la informaţiile prevăzute mai sus se face, în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONSILIUL DIRECTOR AL PERGAM

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems