Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Comisia de Supraveghere PDF 

În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 5/29.03.2019 a fost aleasă componența Comisiei de Supraveghere, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale nr. 9/31.03.2020 a fost ales un membru al Comisiei, după cum urmează:

1. Pintea Florin Radu - membru

2. Costan Gabriel – membru

3. Bușilă Andrei - membru

 

 

Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeşi.

 

Comisia de supraveghere are cel puţin următoarele atribuţii:

a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală, conform art. 154 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, dacă este cazul, respectiv: politica de gestiune a riscurilor, aprobarea oricărei achiziţii, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile, aprobarea fuziunilor şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a achiziţiilor de alte entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi și aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire de garanţii pentru împrumuturi;

b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către Directorul General şi Consiliul Director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, în special a politicilor prevăzute la art. 154 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, respectiv politica generală privind reţinerile din veniturile provenite din drepturi şi din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;

c) să întocmească un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă Adunării Generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

d) să întocmească raportul privind informațiile contabile și financiare prezentate în darea de seamă, care se reproduce integral în darea de seamă, inclusiv rezervele exprimate;

e) orice alte atribuţii prevăzute prin Statut.

Comisia se întrunește, de regulă, semestrial la solicitarea Consiliului Director, Președintelui Asociației și/sau Directorului General și întocmește rapoarte de ședință ce vor fi comunicate Consiliului Director și/sau Directorului General.

Comisia de supraveghere întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă Adunării Generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și raportul privind informațiile contabile și financiare prezentate în darea de seamă, care se reproduce integral în darea de seamă, inclusiv rezervele exprimate.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems