Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2020 PDF 

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE RECONVOCATE ÎN DATA DE 31.03.2020:

1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/31.03.2020 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2019 și descărcarea de gestiune a administratorului general
BILANȚ CONTABIL 2019
2. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 2/31.03.2020 privind aprobarea rapoartelor Consiliului Director, Directorului General, Comisiei de Cenzori, Comisiei speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere, precum și a dării de seamă anuale
RAPORT CONSILIUL DIRECTOR 
RAPORT DIRECTOR GENERAL
RAPORT COMISIA SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII
RAPORT COMISIA DE SUPRAVEGHERE
DARE DE SEAMĂ ANUALĂ 
ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ ANUALĂ 
RAPORT COMISIA DE CENZORI
3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 3/31.03.2020 privind aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2019
4. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 4/31.03.2020 privind aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO
5. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 5/31.03.2020 privind aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și comisiilor interne pentru anul 2020
6. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/31.03.2020 privind stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2020
7. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 7/31.03.2020 privind aprobarea comisionului de gestiune
8. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 8/31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
9. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 9/31.03.2020 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă
10. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 10/31.03.2020 privind aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală și organizarea PERGAM

Declarații individuale Consiliul Director
Declarație individuală Director General
Declarații individuale Comisia de supraveghere

BULETIN DE VOT ELECTRONIC/ON-LINE ADUNARE GENERALĂ

Stimați membri,

Având în vedere măsurile de criză prin care întreaga omenire trece, determinate de răspândirea COVID-19, de starea de urgență instituită pe teritoriul României și de măsurile impuse prin ordonanțele militare;

Conștienți că sănătatea noastră a tuturor este cel mai important lucru;

Este momentul să fim mai uniți ca niciodată, dar păstrând normele impuse, de la distanță.

În acest sens, vă reamintim că PERGAM a decis organizarea Adunării Generale, în regim de tele-muncă, exclusiv on-line și/sau prin mijloace electronice.

Prin urmare, vă adresăm rugămintea, pentru cei care nu au făcut-o până acum, de a vă exprima votul on-line/electronic pentru Adunarea Generală și de a ni-l retransmite doar cu un REPLY (răspunde expeditorului) la e-mail-ul primit din partea PERGAM sau FORWARD (trimite mesajul mai departe) buletinului de vot atașat e-mail-ului primit din partea PERGAM la adresele de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Nu trebuie să printați buletinul de vot sau să îl semnați, voturile considerându-se valabil exprimate în orice modalitate, fără formalități suplimentare/impuse.

Retransmitem buletinul de vot și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale revizuite, urmare unor completări/solicitări apărute.

Vă mulțumim anticipat și fiți în siguranță!

BULETIN DE VOT ELECTRONIC/ON-LINE

ADUNARE GENERALĂ 2020

Subsemnatul/a............................................................................................., în calitate de membru mandant al PERGAM, precizez că am luat la cunoştinţă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, aşa cum aceasta este precizată în convocare, şi că sunt de acord cu aceasta. Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă proiectele de hotărâri ale Adunării Generale și celelalte documente supuse aprobării, aşa cum acestea au fost postate pe site-ul PERGAM și care mi-au fost comunicate pe e-mail, şi că sunt de acord cu acestea, votând în acest sens după cum urmează, respectiv condițiile de participare şi instrucțiunile de exercitare a votului sunt următoarele:

1. Hotărâre Adunare Generală nr. 1 - Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019 și descărcarea de gestiune a administratorului general

□ DA                □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________

2. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Consiliului Director

□ DA               □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

3. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Directorului General

□ DA            □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

4. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori

□ DA           □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

5. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

□ DA             □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

6. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere

□ DA           □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

_____________________________________________________________________

7. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea dării de seamă anuale format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020

□ DA           □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

8. Hotărâre Adunare Generală nr. 3 - Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2019

a) DECIZIA NR. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO;

□ DA          □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

b) DECIZIA NR. 64/25.10.2019 privind aprobarea mai multor demersuri în interesul membrilor PERGAM, respectiv:

i. formularea unei acțiuni în instanță vizând plata sumelor reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual (inclusiv digital) colectată în ultimii 3 (trei) ani, începând cu data de 11.06.2019, într-un procent de 70% din totalul sumelor colectate cuvenite autorilor și editorilor de opere scrise reprezentați de AOTO și PERGAM raportat la procentul de 33,33% din totalul sumelor colectate cu titlu de remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual, inclusiv digital.

ii. inițierea unor demersuri premergătoare pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari, respectiv prorogarea inițierii demersurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari după formularea acțiunii prevăzute la pct. i.

iii. inițierea demersurilor vizând reglementarea unei metodologii privind comunicarea publică prin punerea la dispoziția publicului a operelor scrise.

□ DA               □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

c) DECIZIA NR. 65/25.10.2019 privind aprobarea indemnizațiilor de ședință ale membrilor Consiliului Director și comisiilor interne ale PERGAM, după cum urmează: indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Director, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere în cuantum de 300 lei/membru prezent, nu și pentru membrii care au acordat împuternicire de participare și vot.

□ DA            □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

____________________________________________________________________

9. Hotărâre Adunare Generală nr. 4 - Aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO

□ DA             □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

10. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2020

□ DA             □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

11. Hotărâre Adunare Generală nr. 6 - Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2020, după cum urmează:

Strategia PERGAM în anul 2020: continuarea activității în cele mai bune condiții în raport de demersurile distructive ale altui organism de gestiune colectivă din același domeniu de creație și implementarea acțiunilor necesare pentru stabilirea de noi surse de remunerare pentru autorii de opere scrise.

Obiectivele generale ale asociației pentru anul 2020:

a) cooptarea de noi membri, respectiv creșterea numărului de membri;

b) formularea unei acțiuni în instanță vizând plata sumelor reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual (inclusiv digital) colectată în ultimii 3 (trei) ani într-un procent de 70% din totalul sumelor colectate cuvenite autorilor și editorilor de opere scrise reprezentați de AOTO și PERGAM raportat la procentul de 33,33% din totalul sumelor colectate cu titlu de remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual, inclusiv digital;

c) inițierea procedurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari, respectiv prorogarea inițierii demersurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari;

d) repartizarea remunerațiilor colectate conform dispozițiilor legale și statutare în materie, în situația în care vor fi stabilite de instanțele de judecată noile procente de repartizare a remunerațiilor între organismele beneficiare;

e) continuarea propunerilor legislative vizând implementarea în România a dreptului de împrumut public;

f) inițierea demersurilor vizând reglementarea unei metodologii privind comunicarea publică prin punerea la dispoziția publicului a operelor scrise;

g) angajarea cheltuielilor necesare în sprijinul continuării activității, inclusiv a cheltuielilor de asistență juridică și recuperarea sumelor prin intermediul instanțelor sau prin negocierea directă cu debitorul (conform propunerii Comisiei de cenzori exprimată în raportul anual);

h) păstrarea opțiunii de plătitor de TVA (conform propunerii Comisiei de cenzori exprimată în raportul anual);

i) modificarea site-ului PERGAM;

j) actualizarea și dezvoltarea bazei de date și membri a PERGAM;

k) dezvoltarea și implementarea unei aplicații pentru telefoanele mobile a bazei de date și membri a PERGAM, de tip Android și IOS;

l) dezvoltarea infrastructurii de personal a PERGAM, de responsabili locali privind cooptarea de noi membri și cooptarea de specialiști și/sau avocați în domeniu.

□ DA            □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

12. Hotărâre Adunare Generală nr. 7 - Aprobarea comisionului de gestiune

□ DA            □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

13. Hotărâre Adunare Generală nr. 8 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

□ DA          □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

14. Hotărâre Adunare Generală nr. 9 - Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă

- repartizarea către membrii PERGAM a sumei de 85.971,16 lei reprezentând ”repartiție copie privată trimestrul 3 2018”, plătită PERGAM de organismul colector unic în domeniu, OSRO, la data de 28.03.2019;

□ DA                □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

- numirea în funcția de responsabili locali privind cooptarea de noi membri PERGAM a domnilor: conf. univ. dr. Paul Popovici - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca, pentru Cluj și zonele adiacente și prof. univ. dr. Constantin Anechitoae – Universitatea „Ovidius” Constanța, pentru Constanța și toată Dobrogea și a doamnei dr. Ioana Soare – Universitatea ”Titu Maiorescu” București, pentru București și zonele adiacente.

□ DA          □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

_____________________________________________________________________

- alegerea unui membru în Comisia de supraveghere urmare demisiei dnei. Greceanu Virginia, din motive personale, exprimată în buletinul de vot pentru Adunarea Generală transmis în data de 19.03.2020;

□ DA          □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

___________________________________________________________________

- aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri vizând cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă, rezultate urmare ordinii de zi, dezbaterilor din cadrul Adunării Generale și/sau comunicate de membri, inclusiv prin împuternicirile și buletinele de vot pentru Adunarea Generală.

□ DA               □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

15. Hotărâre Adunare Generală nr. 10 - Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

□ DA                □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

______________________________________________________________________

- desemnarea secretarului de ședință

□ DA                □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

__________________________________________________________________

- aprobarea Regulamentului organizare și funcționare al PERGAM, care include și dispozițiile privind Adunarea Generală, Consiliul Director, Directorul General și comisiile interne.

□ DA                □ NU                        □ ABȚINERI                           □ OBSERVAȚII

_______________________________________________________________________

16. Propuneri. Observații. Mențiuni.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

DATA

NOTĂ:

În baza dispozițiilor din Statutul PERGAM: toți membrii PERGAM au dreptul de a participa şi dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale, fiecare membru având dreptul la un singur vot.

Votul poate fi transmis PERGAM prin poştă sau prin poştă electronică, în baza materialelor transmise de PERGAM într-un termen de cel puţin 30 zile înaintea şedinţei Adunării Generale, cel mai târziu la începutul ședinței Adunării Generale.

***

MĂSURI PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ

Stimați membri,

Având în vedere instituirea stării de urgență generată de virusul COVID-19, pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, prin Decretul prezidențial din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României;

Luând în considerare data desfășurării Adunării Generale a PERGAM programată pentru 30 martie a.c., cu reprogramare în 31 martie a.c., ora 16;

Conducerea PERGAM a decis organizarea Adunării Generale, la sediul PERGAM, exclusiv on-line și/sau prin mijloace electronice.

În acest sens, avem rugămintea să vă exprimați votul on-line/electronic, doar cu un REPLY la e-mail-ul pe care îl veți primi din partea PERGAM, pentru Hotărârile înscrise pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Hotărâre Adunare Generală nr. 1 - Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019 și descărcarea de gestiune a administratorului general

□ DA              □ NU                 □ ABȚINERI                    □ OBSERVAȚII

2. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

□ DA             □ NU                 □ ABȚINERI                     □ OBSERVAȚII

3. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Consiliului Director

□ DA            □ NU                  □ ABȚINERI                     □ OBSERVAȚII

4. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Administratorului General

□ DA            □ NU                   □ ABȚINERI                     □ OBSERVAȚII

5. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori

□ DA           □ NU                    □ ABȚINERI                     □ OBSERVAȚII

6. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere

□ DA          □ NU                    □ ABȚINERI                      □ OBSERVAȚII

7. Hotărâre Adunare Generală nr. 2 - Aprobarea dării de seamă anuale format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020

□ DA         □ NU                    □ ABȚINERI                        □ OBSERVAȚII

7. Hotărâre Adunare Generală nr. 3 - Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2019

a) DECIZIA NR. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO;

□ DA         □ NU                 □ ABȚINERI                □ OBSERVAȚII

b) DECIZIA NR. 64/25.10.2019 privind aprobarea mai multor demersuri în interesul membrilor PERGAM, respectiv:

i. formularea unei acțiuni în instanță vizând plata sumelor reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual (inclusiv digital) colectată în ultimii 3 (trei) ani, începând cu data de 11.06.2019, într-un procent de 70% din totalul sumelor colectate cuvenite autorilor și editorilor de opere scrise reprezentați de AOTO și PERGAM raportat la procentul de 33,33% din totalul sumelor colectate cu titlu de remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual, inclusiv digital.

ii. inițierea unor demersuri premergătoare pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari, respectiv prorogarea inițierii demersurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari după formularea acțiunii prevăzute la pct. i.

iii. inițierea demersurilor vizând reglementarea unei metodologii privind comunicarea publică prin punerea la dispoziția publicului a operelor scrise.

□ DA                 □ NU               □ ABȚINERI                □ OBSERVAȚII

c) DECIZIA NR. 65/25.10.2019 privind aprobarea indemnizațiilor de ședință ale membrilor Consiliului Director și comisiilor interne ale PERGAM, după cum urmează: indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Director, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere în cuantum de 300 lei/membru prezent, nu și pentru membrii care au acordat împuternicire de participare și vot.

□ DA                 □ NU               □ ABȚINERI                 □ OBSERVAȚII

8. Hotărâre Adunare Generală nr. 4 - Aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO

□ DA                □ NU                □ ABȚINERI                   □ OBSERVAȚII

9. Hotărâre Adunare Generală nr. 5 - Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2020

□ DA               □ NU                □ ABȚINERI                 □ OBSERVAȚII

10. Hotărâre Adunare Generală nr. 6 - Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2020

□ DA               □ NU                 □ ABȚINERI                □ OBSERVAȚII

11. Hotărâre Adunare Generală nr. 7 - Aprobarea comisionului de gestiune

□ DA               □ NU                  □ ABȚINERI               □ OBSERVAȚII

12. Hotărâre Adunare Generală nr. 8 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

□ DA               □ NU                  □ ABȚINERI               □ OBSERVAȚII

13. Hotărâre Adunare Generală nr. 9 - Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă

- repartizarea către membrii PERGAM a sumei de 85.971,16 lei reprezentând ”repartiție copie privată trimestrul 3 2018”, plătită PERGAM de organismul colector unic în domeniu, OSRO, la data de 28.03.2019;

□ DA               □ NU               □ ABȚINERI               □ OBSERVAȚII

- aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri vizând cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă, rezultate urmare ordinii de zi, dezbaterilor din cadrul Adunării Generale și/sau comunicate de membri, inclusiv prin împuternicirile și buletinele de vot pentru Adunarea Generală.

□ DA              □ NU                □ ABȚINERI              □ OBSERVAȚII

- aprobarea întregii activități desfășurate de PERGAM, atât de Consiliul Director, cât și de Directorul General în perioada 2010-2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director și Directorului General pentru activitatea desfășurată și deciziile adoptate în perioada 2010-2018

□ DA              □ NU                □ ABȚINERI              □ OBSERVAȚII

14. Hotărâre Adunare Generală nr. 10 - Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

□ DA               □ NU              □ ABȚINERI             □ OBSERVAȚII

- desemnarea secretarului de ședință

□ DA              □ NU               □ ABȚINERI             □ OBSERVAȚII

14. Propuneri. Observații. Mențiuni.

În acest context, precizăm că în baza dispozițiilor din Statutul PERGAM: toți membrii PERGAM au dreptul de a participa şi dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale, fiecare membru având dreptul la un singur vot.

Votul poate fi transmis PERGAM prin poştă sau prin poştă electronică, în baza materialelor transmise de PERGAM într-un termen de cel puţin 30 zile înaintea şedinţei Adunării Generale, cel mai târziu la începutul ședinței Adunării Generale.

De asemenea, precizăm că toate documentele privind Adunarea Generală au fost comunicate pe e-mail membrilor și se regăsesc pe site-ul PERGAM în cadrul prezentei Secțiuni, respectiv Adunare Generală 2020: https://www.pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-2020.html

Reamintim adresele de e-mail unde ne puteți contacta: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza și Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , precum și numerele de telefon: 0723.241.399 - Ana-Maria Marinescu și 0733.943.602 - Alina Elena Havza.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperare și vot!

 

În atenţia membrilor PERGAM

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

 

CONVOCARE

30 MARTIE 2020

ORA 1600

RECONVOCARE

31 MARTIE 2020

ORA 1600

ADRESĂ

Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România)

 

Stimați membri,

I. CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 55) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 30 MARTIE 2020, ora 16, la următoarea adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).

II. RECONVOCARE

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 31 MARTIE 2020, ora 16, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 31 MARTIE 2020, ora 16, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 30 martie 2020, este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data de 31 martie 2020, ora 16, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2019 și descărcarea de gestiune a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

Bilanț contabil 2019 - anexat dării de seamă anulă și care face parte integrantă din aceasta

Balanță de verificare la 31.12.2019

2. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Consiliul Director

3. Aprobarea Raportului Directorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Director General

4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia de cenzori

5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia permanentă specială privind accesul la informații

6. Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport anual Comisia de supraveghere, inclusiv Raportul privind informațiile contabile și financiare prezentate în darea de seamă, care se reproduce integral în darea de seamă, fără rezerve exprimate

7. Aprobarea dării de seamă anuale format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Dare de seamă anuală 2019 - Anexa nr. 1 a Deciziei ORDA nr. 32/22.01.2020

Anexă la darea de seamă anuală privind lista conținând organele de conducere centrale și locale, componența comisiilor interne și lista reprezentanților locali - face parte integrantă din darea de seamă - întocmită conform art. 3 al Deciziei ORDA nr. 32/22.01/2020

8. Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2019 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3), în fapt toate deciziile Consiliului Director adoptate în anul 2019, după cum urmează:

a) DECIZIA NR. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO;

b) DECIZIA NR. 64/25.10.2019 privind aprobarea mai multor demersuri în interesul membrilor PERGAM, respectiv:

i. formularea unei acțiuni în instanță vizând plata sumelor reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual (inclusiv digital) colectată în ultimii 3 (trei) ani, începând cu data de 11.06.2019, într-un procent de 70% din totalul sumelor colectate cuvenite autorilor și editorilor de opere scrise reprezentați de AOTO și PERGAM raportat la procentul de 33,33% din totalul sumelor colectate cu titlu de remunerație compensatorie pentru copia privată în domeniul sonor și audiovizual, inclusiv digital.

ii. inițierea unor demersuri premergătoare pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari, respectiv prorogarea inițierii demersurilor pentru renegocierea Protocolului din domeniul copiei private sonor, audiovizual și digital între toate organismele beneficiare prin includerea și a organismelor din domeniul operelor scrise ca beneficiari după formularea acțiunii prevăzute la pct. i.

iii. inițierea demersurilor vizând reglementarea unei metodologii privind comunicarea publică prin punerea la dispoziția publicului a operelor scrise.

c) DECIZIA NR. 65/25.10.2019 privind aprobarea indemnizațiilor de ședință ale membrilor Consiliului Director și comisiilor interne ale PERGAM, după cum urmează: indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Director, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere în cuantum de 300 lei/membru prezent, nu și pentru membrii care au acordat împuternicire de participare și vot.

9. Aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 63/25.10.2019 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

10. Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

11. Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

12. Aprobarea comisionului de gestiune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)

14. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 9)

- repartizarea către membrii PERGAM a sumei de 85.971,16 lei reprezentând ”repartiție copie privată trimestrul 3 2018”, plătită PERGAM de organismul colector unic în domeniu, OSRO, la data de 28.03.2019;

- aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri vizând cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă, rezultate urmare ordinii de zi, dezbaterilor din cadrul Adunării Generale și/sau comunicate de membri, inclusiv prin împuternicirile și buletinele de vot pentru Adunarea Generală.

15. Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 10)

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale

- desemnarea secretarului de ședință

16. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană prin împuternicire să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original la sediul sau prin poştă electronică și este valabilă pentru o singură Adunare Generală.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.

VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seamă anuală – ANEXA NR. 1

b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, comisiile interne şi de organul de supraveghere – ANEXA NR. 2

c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale – ANEXA NR. 3

d) salariile individuale ale angajaţilor – ANEXA NR. 4

e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar – ANEXA NR. 5

f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie – ANEXA NR. 6

g) situaţia litigiilor – ANEXA NR. 7

h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director – ANEXA NR. 8

i) declaraţiile de incompatibilitate şi venituri - ANEXA NR. 9

Declarații membrii Consiliului Director

Declarație membru Consiliul Director - ANTENA TV GROUP

Declarație Director General

Declarații membrii Comisia de supraveghere

Conform dispozițiilor art. 170 alin. (8): Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Mapa conținând documentele mai sus menționate, sub forma anexelor indicate, este înregistrată în cadrul PERGAM.

Documentele prevăzute mai sus, vor fi comunicate membrilor și prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONDUCEREA PERGAM

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems