Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Situație anuala si trimestriala PDF 

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2011

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2012

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2013

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2014

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2015

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2016

Situație anuală conform art. 1341 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 - anul 2017

 

RAPORT/SITUAȚIE TRIMESTRIALĂ CONFORM LEGII NR. 8/2020 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 8/1996

1. La articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligația de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referință, prin afișare la sediul acestora, precum și în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru trimestrul anterior, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari, proveniența acestora, modul de calcul al drepturilor, precum și reținerile aplicate."

2. La articolul 190, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"e) încălcarea prevederilor art. 162 lit. b), e), g), i), k), l), p) și q), ale art. 170 alin. (21) și ale art. 172 alin. (1);".

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems